Sistem

 

Geri Dönüşüm Sistemleri


Herhangi bir materyali, yeniden kullanmak üzere geri dönüşümünü sağlamak için, atıklar üzerinde bir dizi işlemler yapmak gereklidir. Geri dönüştürülecek madde, çoğu zaman başka maddelerle birlikte, bir ürün olarak kullanılmış ve ömrü tükenmiştir. Bu maddelerden, istediğimiz maddenin geri kazanılması, ikincil bir yakıt (çimento fabrikaları RDF Sistemleri gibi) ya da yeniden kullanılabilecek saf bir madde elde etmek üzere geri dönüşüm işlemi yapılabilir. Ömrü tükenmiş maddelerin, boyutları da geri dönüştürmek isteyeceğimiz boyutlardan farklı olabilir.

Geri dönüşüm sırasında, hem maddelerin, bulundukları ömrü tükenmiş maddelerden ayrılmasını, hem de boyutlarını istediğimiz ölçülere indireceğimiz işlemlerin yapılması gerekli olacaktır. Yapılacak işlemler için geri dönüşüm sistemleri 4 ana yapıda gerçekleşir:


Birincisi, taşıma işlemleridir. Mahallimizde toplanan atıkların ayrıştırma alanına, geri dönüşüm makinaları arasında ve geri dönüşüm işlemi sonuçlandıktan sonra depolara veya taşıtlara taşınması gerekecektir. Taşıma işlemleri işlevine uygun türdeki konveyörler ile yapılır. HSK Hidrolik, her işleve uygun ve gerekli boyutlarda konveyörler sağlamaktadır.

İkincisi, ayrıştırma işlemleridir. atık yığınları istenen ve istenmeyen bir çok maddeyi karışık bir şekilde barındırır. Bu maddeleri birbirinden ayrıştırmak gerekmektedir. Ayrıştırma işlemi maddelerin ve atık yığınının özelliğine bağlı olarak, makinalara taşınırken ve her işlemden sonra yapılması gerekebilir. Mesela, çöplerden geri dönüşüm işlemi yapılacaksa ayrıştırma işlemi daha geri dönüşüm işlemine başlamadan önce çöpleri makinalara taşırken yapılması gerekirken, ömrü tükenmiş araç lastiklerinde bu işlem, shredder ve granülatörlerden sonra yapılır. Ayrıştırma işlemi, konveyörlere eklenen ayrıştırma makinaları ile yapılır. Ayrıca taşıma işlemi sırasında, parçalama işleminden önce, gerekiyorsa ayrıştırma işlemi bu sırada da yapılır.

Üçüncüsü, parçalama işlemidir. Bu işlem shredder ile yapılır. Shredder, çok kuvvetli torka sahip büyük bir makinadır. Bu nedenle de geri dönüşüm prosesinin en önemli kısmıdır. Parçalanacak maddenin boyutuna ve içeriğine göre uygun güç ve büyüklükteki shredder'ın seçilmesi gerekir. Mesela, ömrü tükenmiş araç lastiklerinden kamyon, otobüs ve earth mover lastiklerinin boyutlarını düşününüz. Hele bu lastiklerin içinde çelik teller olduğunu da düşünecek olursanız, shredder'ların ne kadar kuvvetli makinalar olduğunu daha kolay anlayabilirsiniz.

Dördüncüsü, maddelerin boyutlarının istenilen ölçülere indirilmesidir. Shredder'da parçalanan madde daha sonra granülatör'de istenilen boyuta indirilir.


Geri dönüşüm tesisini şimdi zihnimizde canlandıracak olursak; atıkları, tesisimizde bir yerde topluyoruz. Ön ayrıştırma gerekiyorsa, atıkları shredder'a konveyör ile taşırken, ayrıştırma işlemini yapıyoruz. Yok eğer bir ayrıştırma gerekli değilse, konveyörler ile atıkları shredder'a taşıyıp, parçalama işlemine başlıyoruz. Parçalama işleminden sonra çıktıları granüle taşıyoruz. Eğer gerekiyorsa, shredder ile granülatör arasında tekrar ayrıştırma işlemi yapabiliriz. Gerekmiyorsa, granülatörde istediğimiz boyutları elde edip çıktıları ayrıştırarak depoluyoruz.

Görüldüğü gibi, atık-shredder-granülatör-depo arasında, konveyörler ile taşıma işlemini yaparken, her aşamada, istediğimiz, istemediğimiz maddeleri ve boyut olarak farklı olan istediğimiz maddeleri, birbirinden ayrıştırma işlemlerini yapıyoruz. Bu işlemlerin tamamını; shredder, granülatör, konveyör ve ayrıştırıcı makinalar ile yapmak gerekiyor. HSK Hidrolik, bu 4 grup geri dönüşüm makinalarını, ZENO markası ile sunmaktadır.Hangi Makinalar Gerekli?
HSK Hidrolik, size hangi makinaların gerektiğini, ön incelemeler, mühendislik hesapları ve çizimleri sonucunda hazırlayacağı, geri dönüşüm projesi ile sunar. Proje hazırlanırken şu kriterler göz önünde bulundurulur:


Hangi maddenin geri dönüşümü sağlanacaktır?
Bu kriter çerçevesinde uygun shredder ve granülatör belirlenecektir. Geri dönüşümü yapılabilecek maddelerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kağıt,
 • Ağaç (palet, vs),
 • Plastik (her türlü plastik, PET, vs),
 • Metal (aliminyum, demir, çelik, vs),
 • Kauçuk,
 • Tekstil,
 • Cam.

Bu madde hangi atıktan elde edilecektir?
Bu kriter çerçevesinde, shredder ve granülatör gücü ve özelliklerinin belirlenmesinde önemlidir. Geri dönüşüm için kullanılabilecek atıklardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Belediye çöpleri,
 • Ömrü tükenmiş araç lastiği,
 • Palet,
 • Plastik yığınları,
 • Hurda otomobil,
 • İnşaat ve eski ev yıkıntıları,
 • Metal yığınları,
 • Tekstil, halı, kilim atıkları.

Ne kadar zamanda, ne kadar atıktan geri dönüşüm yapılması düşünülmektedir?
Bu kriter makinaların gücünü ve sayısını direkt olarak etkiler. Çok fazla miktarda atık yığını toplayabiliyorsak ve zamana bağlı olarak geri dönüşüm miktarımız fazla ise, bir hat yerine bir kaç geri dönüşüm hattı kurmak gerekebilecektir. Bu endişe edilecek bir durum olmasının aksine, üretimde varlıklarımızı belirli bir süre içinde ne kadar çok döndürebilirsek, karın o oranda artacağını hatırlayacak olursak, birden çok geri dönüşüm hattı kurmayı gerektirecek kadar çok atık ve geri dönüşüm sonrası elde edilen materyalin satışı sağlanabiliyorsa, bu olumlu bir sonuçtur.

Ne kadar yerimiz var?
"Geri dönüşüm tesisi için ne kadar bir alan kullanılacaktır ve makinaların bu alandaki konumu ne olabilecektir?" sorusuna bağlı olarak vereceğimiz cevapla, yerleşim planımızı ve özzellikle konveyör boyutlarımızı belirlemiş oluruz. Konveyör ve ayrıştırıcıların boyutları, bu soruların cevaplarına göre belirlenecektir. Uzunluklar ve açılar gibi, elde edilecek sonuçlara göre uygun konveyörler imal edilecektir.

Geri dönüşüm tesisinin kurulum bütçesi ne olarak planlanmıştır?
Bu maddeye göre istenilen ve mümkün olan (production possibility boundry) kıyaslaması yapılarak bilgi verilir. Tesisin, tam otomatik sistemden, iş gücü gerektiren sisteme doğru kayışı söz konusu olabilecektir. Yatırım bütçesinin uygunluğu, sistemin tam otamatik olarak kurulabilmesindeki birinci etkendir.

Bu kriterler çerçevesinde uygun makina grup ve boyutları belirlenirken maliyet ve getiri analizi ile fizibilite raporu oluşturulur. Kararların da zaten, fizibilite raporu üzerinden verilmesi, daha sağlıklı olacaktır.

“Makinalar Almanya'dan; Teknoloji ABD'den”

Almanya, mekanik makinalar konusunda rüştünü ispatlamış bir ülkedir. Bu nedenle, geri dönüşüm makinaları temininde Alman bir ortak seçtik. Öte yandan, kurulum ve otomasyon için, bu konuda tartışmasız lider olan ABD'li bir ortağı tercih ettik. Dolayısıyla HSK Hidrolik, geri dönüşüm tecrübesini, tahminlere dayalı, deneme-yanılma yöntemleri sonucunda oluşacak hatalara ve maliyetlere, yer vermemek üzere, makina ve teknolojiyi, dünyadaki bu konunun en iyileri ile ortaklık oluşturarak çözümlemektedir. Biz de size, geri dönüşüm gibi, makina ve teknoloji ağırlıklı büyük bir işi, amatörlere bırakmamanızı öneriyoruz.


Proje üzerinde anlaşılması halinde, HSK Hidrolik işe başlayacaktır. Öncelikle, geri dönüşüm tesisi ile ilgili yasal ve yönetmelik gerekleri için, lisans gibi işlemler için girişimler başlatılacaktır. Mühendislik hesapları ve çizimleri, geri dönüşüm tesisinin kurulacağı alanda, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek mühendislerce kontrol edilerek son haline getirilecektir. Geri dönüşüm makinalarınız ve komponentleri, Almanya'da ZENO tesislerinde, ihtiyaçlarınız çerçevesinde belirlenen özelliklerde üretilecektir. Makinaların hazır olmasını takiben, tesis alanına taşınacak ve mühendislerin gözetiminde kurulacaktır. Deneme üretiminden sonra, tesisin anahtarları size teslim edilecektir.

Etiketler:   Sistem 
Haberler
ONLINE KATALOG
DİSTRİBÜTÖRLÜK ZENO
SERTİFİKALAR
BİLGİLENDİRME FORMU
REFERANSLARDAN BAZILARI
www.hskhidrolik.com
Tasarım ve Kodlama:Mustafa MUTLU +90 532 775 3513 Tüm Hakkı Saklıdır.
Bizi Takip Edin